Thứ Hai, ngày 01 tháng 4 năm 2013

Các biểu tượng cảm xúc trên facebook

Làm thế nào để thêm những biểu tượng, ký hiệu vui vào bình luận, trạng thái của Facebook ?
Thời gian gần đây, Facebook đã cho thêm những biểu tượng cảm xúc, vui ngộ nghĩnh vào nội dung CM.Dưới đây là một số biểu tượng cảm xúc trên FB 

Copyright © Blogviet360 Design by Blogviet360 Giải trí-Thủ thuật blog Liên hệ: blogviet360@gmail.com